نحوه استفاده از کنتاکتور

نحوه استفاده از کنتاکتور :

 

هر کنتاکتور یک بوبین دارد که پایه های آن معمولاً با A2و  A1 مشخص می شود که شما می توانید مثلاً  A2 را به PO و A1 را به نول وصل کنید.سپس نوبت به وصل لامپها می رسد که به صورت زیر عمل نمایید:

 
روی کنتاکتور 3 خط ورودی به نامهایL1 و L2 و L3  وجود دارد که اگر کنتاکتور را برای روشن کردن لامپ استفاده کنید می توانید این سه خط را با سیم به همدیگر وصل نمایید و سیم فاز را نیز به آنها متصل کنید و اگر برای الکترو موتور 3 فاز استفاده می کنید باید 3 فاز ورودی را به ترتیب به فیش های L1,L2,L3  وصل کنید.

 


در طرف دیگر کنتاکتور، فیش های T1 و T2 و T3 وجود دارد که آنها نیز به ترتیب به سیم های الکترو موتور وصل می شود و اگر در صورتی که سه فیش ورودی L1,L2,L3 را به یکدیگر وصل نموده اید (جهت استفاده از برق تک فاز) باید 3 فیش  T1,T2,T3 را نیز به هم دیگر وصل کنید و با یک سیم به لامپها وصل نمایید. سیم دیگر لامپها را نیز به نول ( فیش N) وصل کنید.

contuctor